• info@gsma24.pl
  • +48 74 851 34 99
  • al. Niepodległości 14, 58-100 Świdnica

Seniorzy zmagają się z wieloma chorobami typowymi dla podeszłego wieku. Bardzo popularnym schorzeniem jest demencja, która może znacząco utrudniać komunikację z osobą starszą. Niestety choroba ta upośledza funkcje poznawcze seniora, który ma problem z przewidzeniem konsekwencji swoich czynów. W poniższym artykule wyjaśnimy, jak opiekować się osobą starszą chorą na demencję. Gwarantujemy, że nasze wskazówki sprawią, że praca z chorym seniorem stanie się zdecydowanie łatwiejsza.

Poradź sobie z demencją swojego podopiecznego

Decydując się na pracę na stanowisku opiekuna osoby starszej kandydaci są świadomi, że do ich zadań będzie należeć troska i dbałość o seniorów borykających się z różnymi schorzeniami. Bardzo popularną chorobą, z którą zmagają się osoby starsze jest demencja, która wpływa na funkcje poznawcze. Świat dla osoby starszej staje się mało zrozumiały, a przewidzenie konsekwencji swoich czynów praktycznie niemożliwe. Porozumienie się z seniorem chorym na demencję nie jest jednak niemożliwe.

Jak rozmawiać z osobą chorą na demencję?

Komunikując się z seniorem cierpiącym na demencję bądźmy cierpliwi i wyrozumiali. Bardzo ważne jest trzymanie kontaktu wzrokowego, gdyż sprawia to, że osoba starsza czuje się komfortowo i ma pewność, że jest słuchana. Pamiętajmy, że demencja zaburza pamięć krótkotrwałą, jednak senior nadal doskonale pamięta czasy odległe. W celu nawiązania dobrej komunikacji warto poświęcić chwilę na wspominanie młodości podopiecznego. Nie nastawiajmy się negatywnie, jeśli opowieści nie będą do końca spójne, gdyż do takich wypaczeń przy demencji może dochodzić. Tego typu rozmowy mają na celu znalezienie nici porozumienia i sprawienia, że osoba starsza poczuje się komfortowo i pewnie psychicznie. Kolejną wskazówką jest budowanie w rozmowie z seniorem jasnych , krótkich poleceń. Nie szpikujmy wypowiadanych zdań wieloma prośbami, gdyż senior nie zrozumie naszego przekazu. Wypowiadane zdania powinny być proste i zawierać tylko jeden komunikat lub prośbę.

Co zrobić, gdy senior ma luki w pamięci?

Niestety w demencji chorzy często zapominają i gubią wątek podczas rozmowy. Musimy nastawić się, że podopieczny będzie pytał nawet kilka razy o to samo. Najważniejsze to nie okazywać zniecierpliwienia. Należy mówić jasno, powoli w miły sposób. Nie należy traktować seniora, jak dziecka, gdyż to może wywołać bardzo negatywną reakcję. Starsi ludzie dostrzegając takie zachowanie czują się często upokorzeni. O tym jak radzić sobie z chorobami osób starszych można dowiedzieć się odbywając kurs opiekuna . Szkolenie to porusza najbardziej popularne schorzenia, jakie dotykają osoby starsze. To świetny sposób, by zdobyć wiedzę medyczną, a także wskazówki praktyczne na temat opieki nad seniorem. Kurs opiekuna zdecydowanie ułatwia realizowanie obowiązków służbowych w trakcie pobytu w Niemczech.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*