• info@gsma24.pl
  • +48 74 851 34 99
  • al. Niepodległości 14, 58-100 Świdnica

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na kursy:

– opiekuna osoby starszej,

– język niemiecki dla opiekuna osoby starszej

– język niemiecki dla pielęgniarza i pielęgniarki

Firma GSMA uruchamia nową edycję kursów dostepnych na platformie e-learningowej. Już wkrótce otrzymają Państwo dostep do pierwszych 10 jednostek kursów jezyka niemieckiego dla opiekuna osoby starszej oraz języka niemieckiego dla pielegniarza i pielęgniarki.

Naturalnie każdy z kursów będzie realizowany stacjonarnie w naszych oddziałach w Świdnicy.

NASZA OFERTA:

Kursy stacjonarne: 

Kurs języka niemieckiego dla opiekuna osób starszych: czas trwania kursu wynosi 100 godzin lekcyjnych i realizowany jest w okresie 3 miesięcy. Zajęcia prowadzone są  w formie warsztatów aktywizujących wszystkich uczestników. Podczas szkolenia główny nacisk kładziemy na praktyczne umiejętności komunikowania się w języku obcym.
Kurs opieki nad osobą starszą: czas trwania kursu wynosi 30 godzin lekcyjnych i obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne i praktyczne. Szkolenie jest skierowane do osób pragnących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, zaktualizować lub doskonalić posiadane już kwalifikacje w zakresie opieki nad osobami starszymi.

Kursy e-learningowe: 

Kurs języka niemieckiego dla opiekuna osoby starszej: program kursu przewiduje realizację 100 jednostek lekcyjnych. Każda jednostka lekcyjna zawiera materiał leksykalny i gramatyczny oraz ćwiczenia sprawdzajace. Po każdym dziale przewidziany jest krótki quiz sprawdzajacy poziom opanowania materiału. Uczestnik kursu jest w stanie na bieżąco monitorować postepy w nauce. Dodatkowym atutem kursu są cotygodniowe konsultacje/konwersacje z lektorem. Możliwe jest także zadawanie pytań w formie meilowej.

Zgodnie ze specyfika kursu, w trakcie jego trwania realizowane będą tematy związane z codzienną komunikacją z podopiecznym i jego rodziną oraz realiami życia w Niemczech.

Kurs języka niemieckiego dla pielęgniarek: program kursu przewiduje realizacje 125 jednostek lekcyjnych. Głównym celem kursu jest przygotowanie personelu medycznego, od strony językowej, do podjęcia pracy w Niemczech. Poruszane w trakcie trwania kursu zagadnienia związane są przede wszystkim z życiem codziennym w Niemczech, sytuacjach w życiu prywatnym i zawodowym. Uczetnicy kursu poznają również zwroty i wyrażenia potrzebne w komunikacji z pacjentem, jego rodziną, kolegami z parcy i przełożonymi.

Kurs opiekuna osoby starszej: program kursu przewiduje realizację 30 jednostek.  Kurs skierowany jest przede wszystkim do osób pragnących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, zaktualizować lub udoskonalić posiadane już kwalifikacje w zakresie opieki nad osobami starszymi.


UWAGA: 

OSOBY KTÓRE ZDADZĄ EGZAMIN ZE ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO I PRZEPRACUJĄ U NAS PEŁNYCH 6 MIESIĘCYOTRZYMAJĄ ZWROT 50% KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI ZA KURS

Koszty kursów:

W celu uzyskania informacji na temat aktualnych cen kursów prosimy o kontakt:

Świdnica
Tel. +48 74 851 34 99