Masz pytania?

Biuro Śšwidnica:

ul. Gł‚owackiego 14
58-100 Śšwidnica
tel. 74 851 34 99

 

Monika Krawczyk-Rudnicka – Właściciel firmy

monika.krawczyk@gsma24.pl

Obsługa klienta

Mał‚gorzata Malinowska – Kierownik ds. klienta niemieckoję™zycznego

Tel: +48 74 851 39 90
m.malinowska@gsma24.pl

Katarzyna Madalińska – Specjalista ds. obsł‚ugi klienta niemieckojęzycznego

Tel: +48 74 851 39 92
info@gsma24.pl

Małgorzata Kosińska – Specjalista ds. obsł‚ugi klienta niemieckojęzycznego

Tel: +48 74 851 34 99
m.kosinska@gsma24.pl

Edyta Parkitna – Specjalista ds. obsł‚ugi klienta niemieckojęzycznego

Tel: +48 74 851 34 99
e.parkitna@gsma24.pl

Księgowość i kadry

Joanna Trzeciak – pracownik ds. kadr i płac

j.trzeciak@gsma24.pl

Katarzyna Mac-Piaseczna – Specjalista ds. kadr i płac

k.mac@gsma24.pl

Danuta Brzoza – Dział‚ Księgowoś›ci

ksiegowosc@gsma24.pl

Milena Borkowska – Specjalista ds. kadr i płac

Tel: +48 74 851 34 99
milena.borkowska@gsma24.pl